Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kurulmasını önerdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kurulmasını önerdi.

Yalçın, genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat mağdurları ve mağduriyetleriyle ilgili çalışmalar yürüten STK’ler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Memur-Sen’e bağlı sendika temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı “Kapanmayan Yara, 27. Yılında 28 Şubat Mağdurların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” sonrasında hazırlanan raporu ve raporda yer alan önerileri paylaştı.

Darbecilikle mücadelenin gerçek bir yüzleşme sağlayarak başarılı bir şekilde yapılabilmesi için mağduriyetlerin makul ölçülerde giderilebilmesinin gerektiğine işaret eden Yalçın, devletin, mağdurların maruz kaldıkları ihlalleri ve failleri tespit etmek, sorumluları yargılamak, mağduriyetleri tazmin etmek, zararı telafi etmek ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmak yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Yalçın, bu bağlamdaki önerilerine ilişkin şunları söyledi:

“Eğitim hayatına ara vermek durumunda kalmış ancak daha sonra eğitim hayatına devam edenlere, kamu hizmetlerine girişte pozitif ayrımcılık tanınmalıdır. Kamu hizmetlerine giriş sınavlarını kazandıktan sonra iptal edilen sınavlar nedeniyle halen hak ettiği kadro ve pozisyonlarına girememiş olanlara ilişkin atanma hakkı tanınmalıdır. Kamu görevine atanma/yeniden atanma yönünde verilen kararlarda, ilgilinin hak ihlali tespiti yapılmış tarihte geçerli kamu görevine giriş şartları haricinde başkaca bir şart aranmamalıdır.”

Yalçın, bunların dışında, mağdurların açıkta geçen sürelerinin kamuda geçmiş sayılması, iadeyi itibarlarının tesis edilmesi, uğramış oldukları zararların tanzim edilmesi gibi birçok uygulamanın gerçekleştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

“Komisyon, bağlayıcı kararlar alabilmeli”

Geçmişte de benzeri konularda çıkarılan bazı düzenlemelerin olduğuna, bunların emsal teşkil ettiğine dikkat çeken Yalçın, hakkaniyetli ve adil bir sonuç üretecek bir komisyonun kurulmasının önemini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu komisyon; mağdurlar, mağduriyetler ve hak iddiaları yönünden herhangi bir ön şart aranmaksızın, mağdurların ve mağduriyetlerin tespiti ile hakların iadesi, tazmini ve telafisi konularında gerek tespit gerekse icrai nitelikte bağlayıcı karar alabilmelidir. Komisyon, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmalı ve objektif, adil, hakkaniyete uygun, hukuki denetime elverişli kararlar alabilmesine imkan tanıyacak şekilde, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak teşekkül ettirilmelidir. Bu teşekkül içerisinde STK’lerin de kurulda temsiline imkan verilmelidir.”

Yalçın, komisyonun, başvuruları resen araştırması, kararların da mağduriyet tarihindeki koşullar göz önüne alınarak verilmesi gerektiğini ifade ederek, “1982-2014 tarihleri arasında başörtüsü, irtica ve benzeri sebeplerle haklarına girilen ve haklarında idari işlemlere yol verilen, mağduriyetlere maruz bırakılan, hak arama yollarına başvuru hakkına sahip olup olmadığına ve bu yola başvurup başvurmadığına bakılmaksızın bu kişiler hakkında komisyona başvuru hakkı tanınmalıdır.” diye konuştu.

Çalıştayın ve hazırlanan raporun, 28 Şubat’ın mağduriyetlerinin çözümü noktasında önemli bir adım olacağına inancını dile getiren Yalçın, “Bütüncül, kapsayıcı, hakkaniyetli bir yaklaşımla ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, tek bir darbe mağduru kalmaması için gerekli tüm adımların kamu otoritesi tarafından ivedilikle atılmasını ve vesayet heveslilerine bütün kapıları kapatacak demokratik reformların yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx