Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 1,6 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2022 yılı Nisan ayına ait üretim, tüketim ve dış ticaret datalarını açıkladı.

Buna nazaran, nisan ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 1,6 artarak 3,4 milyon tona ulaştı. Ham çelik üretimi, yılın birinci 4 ayında yüzde 3,2 düşüşle 12,8 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

Sonuncu mamul çelik tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 1,2 azalışla 3 milyon ton, ocak-nisan periyodunda yüzde 5,1 gerileyerek 11,5 milyon ton oldu.

İhracat pahada yüzde 18,1 arttı

Nisanda çelik eserleri ihracatı, ölçü istikametinden yıllık bazda yüzde 12,1 azalışla 1,4 milyon ton, bedel tarafından yüzde 18,1 yükselişle 1,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan periyodunda, geçen yılın birebir devrine kıyasla ihracat ölçü olarak yüzde 0,5 azalışla 5,7 milyon ton, kıymet olarak yüzde 39,3 artışla 5,4 milyar dolar oldu.

Nisan ayında çelik eserleri ithalatı, geçen yılının birebir ayına nazaran ölçü istikametinden yüzde 17,9 azalışla 1,3 milyon ton, bedel istikametinden yüzde 11,2 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu yılın birinci dört ayında ithalat, geçen yılın tıpkı devrine nazaran, ölçü istikametinden yüzde 4,7 azalışla 5,3 milyon ton, paha tarafından ise yüzde 35,7 yükselişle 5,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

İthalattaki düşüşte Rusya-Ukrayna Savaşı tesirli

Nisan ayı sayılarını kıymetlendiren TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, dünya ham çelik üretimindeki düşüşün, nisanda da devam ettiğini belirterek, “Nisanda dünyanın en büyük 15 ham çelik üreticisi ülke listesinde Hindistan, Rusya, İtalya ve Türkiye haricindeki ülkelerin üretimlerinde düşüş gözlenmiştir.” tabirini kullandı.

Yayan, son devirde hurda ihracatına yeni birtakım mahzurlar getirilmeye çalışıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Şimdiye kadar maniler daha çok piyasa dışı ekonomiler tarafından getirilmiş iken, son vakitlerde Avrupa Birliğinde (AB) de gibisi eğilimler ortaya çıkmıştır. AB hurda ihracatını direkt kısıtlamak yerine, iklim değişikliği ve yeşil mutabakat ile ilgili çalışmalara atıfta bulunarak engellemeye çalışmaktadır. AB’nin, Yeşil Mutabakatı ileri sürerek kendi çelik bölümlerine ek takviye olmak için, hurda ihracatını engellemeye çalışmasının, AB ile aramızdaki Özgür Ticaret ve Gümrük Birliği Mutabakatlarına büsbütün karşıt ve kabul edilemez olduğu, kelam konusu uygulamanın hayata geçirilmemesi gerektiği, aksi takdirde Türk çelik dalının Yeşil Mutabakata ait çalışmalarının da olumsuz istikamette etkileneceği kıymetlendirilmektedir.”

“Yoğun müdafaacı siyasetler uygulamak AB’ye yakışmıyor”

AB Komitesi’nin gerek muhafaza önlemleri ve gerekse damping soruşturmalarıyla kendi çelik üreticilerini müdafaaya yönelik subjektif bir hal sergilediğinin açık bir biçimde görüldüğünü vurgulayan Yayan, “Hurda ihracatının engellenmesi, bir taraftan AB çelik üreticilerine daha düşük fiyatlarla hurda tedarik etme imkanı sağlayarak, haksız rekabete yol açacak, öteki taraftan da düşen fiyatlar sebebiyle gelirleri azalacak olan AB’deki hurda üreticilerinin yatırımlarını, hurda toplama faaliyetlerini ve iklim değişikliğine yönelik çalışmalarını, tez edildiğinin bilakis olumsuz istikamette etkileyecektir.” görüşünü paylaştı.

Yayan, şimdiye kadar Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararlarında da söz edildiği üzere, AB’nin memleketler arası hukuka muhalif muhafaza önlemi uygulamalarıyla, damping vergisi konusundaki tek taraflı kararlarında olduğu üzere hurda ihracatını da muhafaza önlemi kapsamında engellemeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Böylesi bir uygulamanın, muhatap ülkelerdeki üreticilerin Yeşil Mutabakat maksatlarına ahenk çalışmalarını olumsuz tarafta etkileyeceğini belirten Yayan, şöyle devam etti: “Yalnızca işine geldiği durumlarda hür ticaret unsurlarını gündeme getirip, başka her durumda ağır müdafaacı siyasetler uygulamak AB’ye yakışmamaktadır. Bugün geldiğimiz noktada, AB’den, direkt ve dolaylı yeni muhafaza önlemlerini uygulamaya aktarma çalışmalarına son vererek, mevcut müdafaa önlemi uygulamalarını DTÖ kararları istikametinde revize etmesi, özgür ve adil ticaret kurallarını oluşturmaya öncelik vermesi beklenmektedir.”

KAYNAK: AA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.