Bilişsel davranışçı terapi nedir?

Bireysel Danışmanlık

Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir.. Bu doğrultuda terapideki maksat, kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden oluşturmak ve yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimini getirmektir. Bu şekilde kişinin duygu ve davranışlarının farklılaşması sağlanır.

Bilişsel davranışçı terapisi kısa zamanlı, planlı, yapılandırılmış bir psikoterapi çeşididir. Bu terapinin geçerliliği bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapide ne yapılır?

Kişinin hayatında problem olarak gördüğü konular belirlenir. Bu problem alanları, ilişki alanı, sosyal çevre ve iş hayatı, ailesel problemler vb. olarak değerlendirilmeye alınır. Kişi ile terapistin birlik içerisinde belirledikleri problemler doğrultusunda çalışmaya başlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapide süreç ne kadardır?

Bilişsel Davranış Terapisinin en önemli avantajı çok kısa bir sürede kendini gösterebilmesidir. İlk seanstan itibaren terapinin hedefleri belirlenir ve kişinin öyküsü alındıktan sonra hedeflere yönelik çalışmalar başlar. Standart olarak 6-12 hafta olan süreç bazı durumlarda ise 24 haftaya kadar sürebilmektedir.

Belli bir değişim ve gelişme sağlandıktan sonra, belirli aralıklarla kontrol görüşmeleri planlanır.

Terapi sürecinde danışan neler yapar?

Bilişsel davranışçı terapinin davranışçı bölümünde kişinin hayatında işlevini bozan, rahatsız eden davranışların değiştirilmesi için uğraşılır. Danışanın uyumsuz davranışlarının tespiti belirlenir ve bunların değişimi için çalışmalar yapılır. Bu süre zarfında sorunu belirleyebilmek için danışana ”ev ödevleri” verilir. Bu ev ödevleri üzerinde çalışılarak, danışanın uyumsuz davranışları tespit edilmiş olur. Bundan sonraki amaç ve süreç bu uyumsuz davranışların yerine hangi olumlu davranışların getirileceği üzerinde çalışmaktır.

Bilişsel davranışçı terapi ile hangi alanlarda çalışılır?

Bilişsel terapinin uygulandığı pek çok psikolojik alan vardır. Bunlardan bazıları;

Depresyon

Obsesif- kompülsif bozukluk

Kaygı bozuklukları(anksiyete) ve panik atak

Yeme bozuklukları, sosyal fobi

Hipokondria (ciddi fiziksel bir hastalığa yakalanmakla ilgili duyulan kaygı)

Alkol, sigara ve madde kullanımı

Uyku bozuklukları

Kişilik bozukluğu

Öfke ve ağrı kontrolü.

Terapinin sonucunda, kişinin kendisiyle ilgili gerçekçi inanışlar geliştirebilmesi ve kendini mutsuz eden duygu, düşünce, inanış ve davranış kalıplarını tamamıyla değiştirebilmesi beklenir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.